Otacksam?

Jag måste säga att jag numera tycker att den här dagen är en lite jobbig dag.

Tidigare gratulerade jag också alla kvinnor på kvinnodagen. Men det var tills jag visste varför vi egentligen uppmärksammar den här dagen. (Ju mera insatt en är i saker, desto jobbigare är det för en själv. Ändå skulle jag ändå inte välja att vara oinsatt och blåögd.)

Är en otacksam då en inte vill bli gratulerad på kvinnodagen? Eller inte heller gratulerar någon?

Nog har jag tackat de som önskat mig glad kvinnodag. Men jag har också informerat om varför det (tyvärr) ännu också finns en dag som denna.

Då kan ju åhöraren av min propaganda välja att bli sur och muttra något om överreagerande feminister och att nog har det gått för långt igen. Men hen kan även lyssna och erkänna att ”Oj, det där hade nog gått mig förbi, tack! Nu vet jag bättre nästa gång!”

Lite historia ifall någon skulle ha missa. Jag satt och valde om jag skulle använda Wikipedia eller Aftonbladet som källa. Det blev Aftonbladet denna gång.. Men källan i detta fall är irrelevant då det här ju inte borde vara något nytt.

Internationella kvinnodagen är inte en dag vi firar – det är en dag vi uppmärksammar. Syftet med dagen är att lyfta de mänskliga rättigheterna som borde vara självklara för alla, och visa på allt vi behöver göra för att nå fram till ett jämställt samhälle.

Tanken på en kvinnodag föddes i början av 1900-talet inom arbetarrörelsen och kvinnorörelsen. På många håll i världen fördes kravet fram på kvinnlig rösträtt, och 1945 drevs ett internationellt avtal fram som slog fast jämställdhet mellan kvinnor och män som en grundläggande mänsklig rättighet.

1977 beslutade FN om att införa en gemensam internationell kvinnodag, den 8 mars. Det är ingen helgdag i Sverige, men i närmare 30 andra länder runt om i världen – som i Mongoliet, Kirgizistan, Madagaskar och Nepal.

Så. Den dagen vi inte mera behöver en sådan här dag, då kan vi fira. Tills det får vi fortsätta kämpa. Och ni viktiga kvinnor i mitt liv. Ni är viktiga alla dagar! Inte bara idag.